كل عناوين نوشته هاي پوريا قاسمي

پوريا قاسمي
[ شناسنامه ]
ثبت اختراع ...... دوشنبه 95/12/2
ساخت ربات ...... دوشنبه 95/12/2
آموزش ساخت ربات لرزشي ...... دوشنبه 95/12/2
ميكروفون ...... جمعه 95/11/29
ربات پسرانسان نما ...... چهارشنبه 95/11/27
****آسيمو**** ...... يكشنبه 95/11/24
با استفاده از آردوينو ربات تعقيب خط بسازيد ...... دوشنبه 95/11/18
توضيحي خلاصه ازرباتيك ...... چهارشنبه 95/11/13
****** معرفي رباتيک ****** ...... سه شنبه 95/11/12
  ==>   ليست آرشيو شده ها